Gradnja OŠ Frana Albrehta v Kamniku je v začetnem zagonu in se bo predvidoma zaključila v začetku šolskega leta 2023/24, ko bo pozdravila učence in učitelje v 32 novih učilnicah in 18 kabinetih ter tako zaključila dolgotrajno prostorsko stisko ter obstoječo dotrajano stavbo nadomestila z varnimi in sodobnimi učnimi prostori.

 

Pri pripravi in izgradnji tega zahtevnega in oblikovno dovršenega objekta, ki bo obsegal prek 8.000 kvadratnih metrih skupne bruto površine, sodeluje tudi podjetje AXIS d.o.o. z vzpostavitvijo skupnega informacijskega podatkovnega okolja in izvajanjem projektnega kontrolinga za naročnika.

Skupno informacijsko podatkovno okolje (SPO) je temelj sodobnega poslovanja v gradbeništvu in pravi korak v smeri učinkovite digitalizacije gradbenih procesov. Z vzpostavitvijo projektnega informacijskega sistema za vse deležnike, vključene v investicijo bo zagotovljeno kvalitetno izvajanje gradnje in aktivno sodelovanje vseh deležnikov, ki je podprto s predpisanim protokolom organizacije, komunikacije in vodenja projekta.  V odličnem sodelovanju z občino Kamnik in ostalimi deležniki bo enotna informacijska platforma za organiziranje deležnikov, informatizacija razpisnih postopkov, integrirano finančno in terminsko planiranje ter elektronsko poslovanje pri obračunu izvedenih del, omogočala popoln pregled in nadzor nad stroški ter odvijanjem projekta.

“Digitalizacija gradbenih procesov v smeri Gradbeništva 4.0 je naša skupna prihodnost, ki zagotavlja nujno transparentnost in nadzor pri javnih investicijah,” je ob podpisu pogodbe povedal direktor podjetja AXIS mag. Bojan Strah. “Ponosni smo, da s svojim inženirskim znanjem in lastnimi programskimi orodji, kot je XPERT, sledimo svojemu poslanstvu za učinkovito gradnjo in varno ter novo sodobno OŠ Frana Albrehta, ki bo omogočala razvoj, znanje in inovativnost številnih mladim generacijam v prihodnosti.”

Komentarji so onemogočeni.