SKUPAJ Z VAMI NA POTI USPEHA

mag. Bojan Strah,
univ.dipl.inž.grad.

Direktor / Družbenik

Ivan Rus,
univ.dipl.inž.grad.

Tehnični direktor / Družbenik

mag. Jure Kostanjšek,
univ.dipl.inž.grad.

Družbenik

Bogomir Troha,
univ.dipl.inž.grad.

Strokovni svetovalec / Vodja razvoja Baze znanja

Marko Majerič,
mag.inž.grad.

Vodja projektov / Podpora strankam

Grega Bajželj,
dipl.inž.grad.

Vodja projektov / Podpora strankam