Izobraževanje

Nudimo izobraževanja s področij stroškovnega inženirstva in projektnega vodenja v gradbeništvu. Pridobili boste ključna znanja glede izdelave popisov del, postopkov ocenjevanja investicij tj. gradbene kalkulacije, priprave ponudb z vidika tehnične komerciale, organizacije razpisnih postopkov, vzpostavitve projektnega kontrolinga in drugih investicijskih postopkov.

Usposabljanja

Vsem uporabnikom naših programskih orodij nudimo dodatna usposabljanja. Obstoječa znanja za uporabo funkcionalnosti informacijskih sistemov lahko dopolnite, obnovite ali nadgradite. Usposabljanja so prilagojena posameznim vsebinskim področjem projektnega vodenja, upravljanju cestne infrastrukture ali pa splošna, namenjena celovitemu spoznavanju uporabnosti naših orodij.

Stroškovne revizije projekta

Preverba načrtov, popisov del in ocenjenih vrednosti so osnovne dejavnosti stroškovnega inženirstva. Z ustrezno strokovno ekipo, bazo znanja in informacijsko podporo, vam kritično preverimo ustreznost popisov del, ponudbo ali ocenimo stroške projekta.

Organizacija projekta

XPERT je odlična informacijska rešitev, ki ponuja različne poti do enakega cilja. Pomagamo vam izbrati ustrezno pot in jo uvedemo v vaše projektno okolje. Z izborom ustreznega modela vodenja projekta vam vzpostavimo terminski in finančni nadzor in uvedemo uporabnike v delo z XPERT.

Izvedenska dela

Ste na projektu v sporu s projektnim deležnikom? Potrebujete celotno sliko odvijanja projekta in razlogov za konflikte, a ne veste, kako se tega lotiti? Z analizo projektne dokumentacije in odstopanj, izvedemo forenzično preiskavo projekta, opredelimo odgovornosti in vam pripravimo izvedensko mnenje.

Raziskave in razvoj:

Razvojno – raziskovalna skupina v Axisu, ki je registrirana tudi pri ARRS, neprestano izkorišča najnovejša znanja, možnosti in dosežke na področjih operativnega gradbeništva, managementa, ekonomije in informatike. Ponujamo vam tudi možnost sodelovanja v razvojno – raziskovalnih projektih.

Z vami na vseh področjih za uspešno izvedbo gradbenih projektov.