Digitalizacija je stalnica, ki se nam v zadnjih letih dogaja na vseh področjih dela in življenja. V gradbeništvu se veliko govori o digitalnem prehodu in digitalni transformaciji. Pri tem pa se kot digitalizacijo predstavljajo predvsem nove tehnologije, kot so 3D tiskanje, 3D skeniranje, roboti, droni, senzorji, internet stvari in ne nazadnje tudi BIM. Pri svojem vsakodnevnem delu ugotavljamo, da se tovrstne nove tehnologije ne uporabljajo v večji meri, predvsem pa nimajo pomembnega vpliva na delo v gradbeništvu.

Predstavnikom GZS ZGIGM smo predstavili idejo, da bi določili kazalnike digitalizacije v gradbeništvu, pri čemer bi za kazalnike vzeli tiste funkcionalnosti, ki močno vplivajo na obvladovanje gradbenih projektov. Želeli smo obrniti pozornost od tehnologij k funkcionalnostim. Oz. povedano s primerom, ne sprašujemo se ali uporabljamo tehnologijo BIM, ampak na katero funkcionalnost pri obvladovanju gradbenega projekta vplivamo s tehnologijo BIM? Zbornica GZS ZGIGM je v letu 2022 na razpisu Erasmus+ pridobila sredstva za projekt DIG-IN-KPI v višini 60.000 €. V skupni projekt pa so pritegnili še Hrvaško gospodarsko zbornico in Gospodarsko zbornico Severne Makedonije, tako da je projekt dobil tudi mednarodni značaj.  

V projektu podjetje Axis sodeluje kot izdelovalec strokovnih vsebin. Gospodarske zbornice pa posredujejo podatke podjetjem v svojih državah. Namen projekta je pokazati gradbenim izvajalskim podjetjem, kaj so glavne funkcionalnosti pri obvladovanju projektov in na kakšen način jih lahko digitaliziramo. Prav tako je namen seznaniti gradbene izvajalce, katera so informacijska orodja in načini, ki prispevajo k digitalizaciji in večjemu obvladovanju gradbenih projektov.  

V letu 2022 smo izdelali tabelo glavnih kazalnikov digitalizacije in opisali nivoje digitalizacije. Projekt in tabelo smo v dvorani GZS pokazali gradbenim izvajalcem v januarju 2023. Poleti je ZGIGM izbrala ponudnika spletnega vprašalnika, v katerega smo vnesli podatke o kazalnikih. Konec leta 2023 smo izdelali tudi strokovne podlage za izdelavo avtomatsko generiranih poročil za podjetja, ki bodo izpolnila vprašalnik.  

Kaj je DIG-IN-KPI AAT?

»Digitalno orodje DIG-IN-KPI AAT avtomatizira proces izdelave ocen stopnje digitalne zrelosti gradbenih podjetij. Napredni odločitveni model bo odgovore, ki jih bodo uporabniki/predstavniki podjetij enostavno vnesli skozi spletni vprašalnik, avtomatsko pretvoril v poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja. Poročilo bo vsebovalo vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter personalizirana priporočila, s pomočjo katerih bodo podjetja pridobila ključne informacije v smeri prepoznavanja objektivnega stanja digitaliziranosti in prepoznavanja področij za napredovanje ter optimizacijo poslovnih/proizvodnih procesov.«

V letošnjem letu smo 18. aprila orodje DIG IN KPI predstavili na sejmu graditeljstva MEGRA v Gornji Radgoni. Orodje DIG IN KPI je od 18. aprila že dostopno uporabnikom na naslovu  Ocenite digitalno zrelost vašega gradbenega podjetja, zato so gospodarske zbornice v Sloveniji, na Hrvaškem in v Severni Makedoniji začele promocijo pri gradbenih izvajalcih. Ko bo podjetje opravilo samoocenitev, se bo avtomatsko generiralo poročilo, ki bo na osnovi uteži pri kazalnikih določilo stopnje digitalizacije posameznega podjetja. Prav tako se bo na podlagi ocen izdelalo priporočilo za povečanje digitalne zrelosti in predlog aplikacij, s katerimi lahko to dosežejo.

Orodje bo uporabnikom dostopno do 31. 5. 2024. Potem bo sledila analiza rezultatov, ki se bodo  objavili v anonimizirani obliki.

Vir: Zaslonska slika kazalnika za obliko popisa del digitalnega orodja DIG-IN-KPI AAT

Avtor: Bogomir Troha, univ. dipl. inž. grad., strokovni svetovalec in vodja razvoja baze podatkov v AXIS ter zunanji sodelavec projekta DIG-IN-KPI 

Partnerji projekta projekta DIG-IN-KPI

Komentarji so onemogočeni.