Načrti

Za pregledovanje 3D atributnih BIM modelov v formatu IFC uporabljamo zmogljivo in brezplačno programsko rešitev BimVision našega partnerskega podjetja iz Poljske. Z BimVision lahko analiziramo 3D načrte in pravočasno odpravimo neskladja.

Popis del in predizmere

S pravilnim pristopom k izdelavi atributnega modela objekta, bo izračun količin posameznega elementa BIM enostaven, natančen in avtomatiziran. Točne količine potrebnih virov za gradnjo bodo temelj za pravilno stroškovno oceno investicije.

Ocenjevanje stroškov

Dobra prostorska in lokacijska predstava o objektu z uporabo 3D modela nam pomaga pri izboru ustreznih tehnologij gradnje, ki vplivajo na določitev ostalih parametrov pri ocenjevanju stroškov in s tem končno ceno objekta.

Terminski plani

S terminskim načrtovanjem gradbenih del določamo finančni tok projekta. S povezavo terminskih planov in BIM modela vizualiziramo gradnjo, ki izvajalcu del omogoča kontrolo terminskega plana, naročniku pa vizualno predstavo o izvedbi projekta.

Obračun

Avtomatiziran prenos količin iz BIM modela v elektronsko gradbeno knjigo in v nadaljevanju priprava obračunskih situacij je primer uspešne digitalizacije postopka in elektronskega poslovanja v gradbeništvu.

Spremembe

Obvladovanje sprememb je v vseh fazah gradbenega projekta eno izmed zahtevnejših in pomembnejših opravil. Z uporabo BIM tehnologije to opravilo postane hitrejše, predvsem pa so analize vplivov, ki jih povzročijo spremembe, bistveno bolj verodostojne.

Dvigujemo uporabniške izkušnje.

Z nami uspešno iz BIM stopnje 2 v BIM stopnjo 3.

BIM pri upravljanju stroškov:

  • Vizualizacija gradnje
  • Kontrola načrtov
  • Parameterizirani popisi del
  • Predizmere količin
  • Spremembe projekta
image

Iz BIM stopnje 2 v BIM stopnjo 3

Z našo napredno informacijsko rešitvijo in tehnikami upravljanja investicijskih projektov presegamo funkcionalnosti, ki jih predpisuje BIM stopnje 2. Ker uspešno integriramo sisteme, podatke, investicijske procese in projektno komunikacijo v enotno informacijsko okolje, vzpostavljamo BIM stopnjo 3, ki je sistemsko in celostno integrirana v življenjski cikel objekta.

  • Skupni podatkovni model
  • Skupinsko delo in kontrolirani dostopi
  • Kontrolirani poteki dela

CDE – skupno informacijsko okolje
Z integracijo XPERT, MS Project Server in Share point portalov vzpostavljamo skupno informacijsko okolje (CDE) za skupinsko delo udeležencev na projektu s kontroliranim dostopom do podatkov in vsebin ter nadzorovanim potekom dela.