Osrednja tema na konferenci Digitalni dan DARS, 8.11.2022 je bila predstavitev digitalnih projektov, ki služijo družbi DARS kot podpora gradnji, cestninjenju, vzdrževanju in upravljanju avtocestnega omrežja. Predsednik uprave DARS mag. Valentin Hajdinjak je v uvodnem nagovoru izpostavil, da DARS poleg gradbenika in vzdrževalca avtocest krepi tudi vlogo učinkovitega in aktivnega upravljavca avtocestnega sistema, ki se mora neprestano prilagajati izzivom današnjega časa. V družbi DARS so tako oblikovali ambiciozno strategijo digitalnega razvoja za obdobje 2021–2025, ki temelji na viziji, usmerjeni v prihodnost in jo poimenovali z besedami: “trajnostno, zeleno, digitalno in pametno”.

Vizija zahteva nenehno krepitev znanja oziroma inovacij in učinkovito rabo virov za zagotavljanje trajnostnega poslovanja, saj digitalni sistemi omogočajo povečano prometno varnost, izboljšano mobilnost in zmanjšanje škodljivih izpustov. Aktualna digitalna preobrazba pomembno vključuje tudi ljudi in spreminja način razmišljanja v družbi DARS.

V podjetju AXIS že vrsto let aktivno sodelujemo v digitalni preobrazbi družbe DARS na področju gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest. Z razvojem, uvajanjem in vzdrževanjem informacijskih sistemov XPERT in PIS (Projektni informacijski sistem) smo v celoti digitalizirali vse glavne poslovne procese gradnje in vzdrževanja avtocest. Priprava projektov (projektantski popisi del), razpisni postopki (zbiranje, analiz in izbor ponudb), finančni obračun, analitik in spremljava projektov že od samega začetka izvajanja nacionalnega programa avtocest pa do danes v celoti potekajo na standardiziran in digitalen način, kar prinaša ogromne koristi in prednosti ne samo družbi DARS, temveč tudi vsem ostalim deležnikom, ki so vključeni v infrastrukturne projekte DARS.

Naš naslednji projekt v digitalnem okolju DARS je razvoj in uvedba informacijskega sistema BCPDars (XPERTbcp) za vodenje avtocestne banke cestnih podatkov, v okviru katere DARS zbira in vodi vse referenčne podatke o avtocestni infrastrukturi, ki jih potrebuje za upravljanje, planiranje in vzdrževanje avtocest. Sistem predstavlja centralno bazo avtocestnih podatkov, ki jo v večjem ali manjšem obsegu dnevno uporabljajo vse službe DARS in je zasnovan na referenčnem cestnem modelu digitalne osi državnih cest s kompleksnim sistemov vodenja zgodovine podatkov o vseh avtocestnih entitetah v podatkovni bazi. Pri tem velja izpostaviti in poudariti, da so vsi navedeni sistemi plod lastnega slovenskega znanja in razvoja.

Mag. Bojan Strah, direktor in družbenik podjetja AXIS je ob zaključku konference pohvalil prehojeno digitalno pot družbe DARS, njen posluh in pripravljenost na uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij ter vizionarsko usmeritev v prihodnost:

“Veseli smo bili povabila na konferenco, ki je v strnjeni obliki predstavila digitalne dosežke družbe DARS, za del katerih je svoje znanje in trud prispevalo tudi naše podjetje AXIS v sklopu katerega že 20 let snujemo in razvijamo lastne informacijske sisteme ter rešitve na področju upravljanja prometne infrastrukture in gradbenih projektov. Z lastnim znanjem in strokovnostjo gradimo pot do Gradbeništva 4.0 v Sloveniji in v regiji in pri tem smo pri naročniku DARS vedno naleteli na posluh in sodelovanje. Ponosni smo, da smo bili in bomo pomemben del digitalne preobrazbe družbe DARS tudi v prihodnje.”

Konferenca sovpada z izjemno pomembno obletnico, ko je bil prometu predan prvi avtocestni odsek v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji, odsek primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno. 50. letnico prve avtoceste v Sloveniji so v juniju 2022 že obeležili z razstavo »Slovenika, zares si čudovita!« v Muzeju novejše zgodovine.

Komentarji so onemogočeni.