Podjetje AXIS, d. o. o. v sodelovanju z občino Kamnik, ki je investitor pri izgradnji Osnovne šole Frana Albrehta, skrbi za nemoten potek del z vzpostavitvijo skupnega podatkovnega okolja in izvajanjem projektnega kontrolinga. Za izvajanje del je zadolženo podjetje Kolektor Koling, d. o. o. s partnerjem Kolektor CPG, d. o. o. in CBE, d. o. o., strokovni nadzor pa se vrši s strani podjetja Proplus, d. o. o. Trenutno dela potekajo v skladu s predvidenim terminskim načrtom in so v polnem zamahu.

 

V preteklem letu je izvajalec del izvedel vsa pripravljalna dela ter pričel z izgradnjo »lamele C« objekta. Trenutno poteka izvedba gradbenih del, izvedena je plošča nad pritličjem, pospešeno rastejo stene v prvem nadstropju. V začetku letošnjega leta je stekla izvedba zemeljskih del na »lameli A« skupaj z izvedbo varovanja gradbene jame. Velik izziv predstavlja neposredna bližina reke Kamniška Bistrica, ki s svojim vodostajem spreminja nivo podtalne vode, kar lahko povzroči poplavljanje gradbene jame. Po trenutnem terminskem planu bo v začetku junija 2022 dokončana kletna etaža na »lameli A«, izvedena temeljna plošča na »lameli B« in izvedena jeklena konstrukcija 3 etaže »lamele C«.

Vzporedno z napredovanjem del aktivno vlogo na projektu opravlja tudi ekipa AXIS, ki je redno prisotna pri izvedbi gradnje in vsak teden sodeluje na operativnih sestankih. Z vzpostavitvijo skupnega podatkovnega okolja in enotno informacijsko platformo za organiziranje deležnikov, informatizacijo razpisnih postopkov, integrirano finančno in terminsko planiranje ter elektronsko poslovanje pri obračunu izvedenih del, ki omogočajo popoln pregled in nadzor nad stroški ter odvijanjem projekta, dela potekajo bistveno bolj usklajeno, transparentno, natančno in organizirano.

Glede na tekoče in usklajeno delo vseh deležnikov na projektu pričakujemo kakovostno in uspešno izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih. Napredek gradnje osnovne šole radovedno spremljajo tudi učenci, ki jih bodo kmalu pozdravili sodobni in varni prostori, v katerih bodo pridobivali zanje in razvijali inovativnost. Prepričani smo, da bomo med njimi tudi uspešni gradbeniki, ki bodo gradbeno stroko razvijali za prihodnje generacije.

Komentarji so onemogočeni.