Upravljanje s stroški

COST MANAGEMENT
Natančno predvidite gradbene investicijske stroške. Zagotovite verodostojno ocenjevanje na strokovni podlagi ter spremljanje in simulacijo stroškov projekta ali celotnega portfelja projektov v podjetju v vseh fazah investicijskega procesa.

Projektno vodenje

PROJECT MANAGEMENT
Načrtujete zahtevni projekt ali vodite veliko število projektov in se zgubljate v zadolžitvah? S premišljenim pristopom in ustrezno informacijsko podporo boste učinkovito nadzorovali projekte! Naši strokovnjaki izvajajo strokovne, tehnične in organizacijske storitve v vseh fazah investicijskih gradbenih projektov.

BIM v stroškovnem inženirstvu

BIM FOR QUANTITY SURVEYORS
Izkoristite prednosti sodobnega načrtovanja v okolju BIM. Z modelom BIM in pravilnim pristopom atributiranja elementov BIM do hitrejših in zanesljivejših vhodnih podatkov pri izvajanju temeljnih procesov projektnega vodenja: izdelava popisov del, terminskih načrtov, gradbene kalkulacije in obračuna izvedenih del.

Baza znanja

KNOWLEDGE BASE
Strukturirana baza znanja nam omogoča hitro, strokovno in kvalitetno delo. Združujemo storitve, znanja in izkušnje strokovnjakov s specializiranih področij stroškovnega inženiringa.

Upravljanje infrastrukture

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
Digitalizirajte upravljanje gospodarske javne infrastrukture. Z natančnimi in preglednimi digitaliziranimi podatki do boljšega gospodarjenja z obsežno bazo nepremičnin.

Storitve

VISOKO STROKOVNA PODPORA
Z vami na vseh področjih za uspešno izvedbo gradbenih projektov.

Z vami na vseh področjih za uspešno izvedbo gradbenih projektov.