Podjetje AXIS d.o.o. je z Občino Kamnik 26.8. 2021 podpisalo pogodbo za Vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja, ki zajema vzpostavitev projektnega informacijskega sistema za vse deležnike, vključene v investicijo, vzpostavitev in izvedbo protokola organizacije, komunikacije in vodenje projekta ter projektni kontroling. Podjetje AXIS je bilo izbrano na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

“Skupno podatkovno okolje, ki smo ga vzpostavili na željo naročnika (Občina Kamnik), je temelj digitalizacije poslovanja v gradbeništvu, ki zagotavlja nujno transparentnost in nadzor v javnih investicijah. Enotna informacijska platforma za organiziranje deležnikov, informatizacija razpisnih postopkov, integrirano finančno in terminsko planiranje ter elektronsko poslovanje pri obračunu izvedenih del, omogočijo popoln pregled in nadzor nad stroški ter odvijanjem projekta,” je poudaril direktor podjetja AXIS mag. Bojan Strah.

Na Občini Kamnik so povedali, da je izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta nujna zaradi dotrajanosti obstoječe stavbe ter velike prostorske stiske. Rok izgradnje je predvidoma 16 mesecev. Zahteven in oblikovno dovršen objekt bo obsegal prek 8.000 kvadratnih metrih skupne bruto površine.

Vir: občina Kamnik

“Rezultat pa bo 32 novih učilnic in 18 kabinetov za učitelje z urejenimi elektro in strojnimi inštalacijami za ogrevanje, prezračevanje in pohlajevanje prostorov ter nameščeno aktivno in pasivno požarno zaščito. Hkrati bo z izbranimi materiali in premišljeno zasnovo poskrbljeno tudi za prostorsko akustiko, ki se bo prilagodila glede na različne programe. Celoten objekt pa bo zaključen z ravno streho in fasadno opno iz ekspandirane pločevine. Verjamemo, da lahko z izbranimi partnerji dela opravimo kvalitetno, strokovno in natančno, hkrati pa s sodelovanjem vseh deležnikov v gradnji uspešno zaključimo projekt in v začetku šolskega leta 2023/24 učencem osnovne šole Frana Albrehta omogočimo nov začetek,” je ob podpisu dejal povedal direktor prodaje Kolektor Koling, d. o. o. mag. Marko Trampuž.

Komentarji so onemogočeni.