Kategorizacija cest

Dopolnitve in spremembe Odlokov o kategorizaciji občinskih javnih cest v skladu z zakonskimi predpisi in strokovnimi navodili DRSI ter vzpostavitve referenčnega sistema cest v skladu s pravili stroke.

Banka cestnih podatkov

Zbiranje in vodenje tehničnih podatkov o občinskih cestah (BCP) je ena primarnih nalog upravljavcev cest, posredovanje evidence v centralno bazo pa zakonska obveznost.

Informacijski sistem XPERTbcp

Internetna aplikacija z gostovanjem podatkov BCP v oblaku je potrjena s strani DRSI kot upravljalca centralne zbirke DRSI za vse javne ceste v Republiki Sloveniji.

Elektronsko vodenje investicij

Sodobne metode in postopki upravljanja ter elektronsko vodenje vseh vrst gradbenih in infrastrukturnih projektov skozi vse faze gradnje.

S kombinacijo digitalnih podatkov, strokovnih postopkov, informacijskih sistemov, integracij in povezovanjem do vsebinsko zahtevnega vendar uporabniško prijaznega in učinkovitega upravljanja občinske cestne infrastrukture.

CELOVITO UPRAVLJANJE Z OBČINSKO CESTNO INFRASTRUKTURO

  • Urejen odlok in referenčni sistem cest je izhodišče dobrega upravljanja
  • S pravilnim in učinkovitim vodenjem cestnih podatkov do lažjih odločitev
  • Do sodobnega sistema za gospodarjenje z vozišči z enostavnim pristopom
  • Vodenje podatkov z informacijskim sistemom XPERTbcp lahko postane enostavno opravilo
  • Z elektronskim poslovanjem v XPERT okolju do transparentnega vodenja gradbenih investicij
Infogr_obcine_19-12-17

Z vami na vseh področjih za uspešno gospodarjenje z infrastrukturo in izvedbo projektov.