Ikona_E-investicije

XPERT - IS za vodenje gradbenih investicij

XPERT za občine je prilagojen projektni informacijski sistem za elektronsko upravljanje in finančno obvladovanje gradbenih projektov na področju gradnje in vzdrževanja javne infrastrukture ter drugih gradbenih objektov. Z njegovo uporabo lahko pričnete že v fazi ideje projekta z določanjem aktivnosti, odgovornih nosilcev nalog, evidentiranjem nastajajočih stroškov in centralnim hranjenem projektnih dokumentov. V fazi projektiranja boste s koordinirano pripravo projektantskih popisov del pravočasno poskrbeli za zdrave temelje finančne konstrukcije projekta. Z elektronsko podprtim razpisnim postopkom pa projekt naredili transparenten in si v fazi izvedbe preko elektronskega obračuna del zagotovili učinkovit finančni nadzor nad izvajanjem del.

Preizkusite XPERT še danes. 

Urejeni podatki so osnova za prave informacije in odločitve!

Glavne prednosti

 • Standardizacija podatkov, postopkov, dokumentov in komunikacije na projektih
 • Vzpostavitev enotnega informacijskega okolja za vse deležnike na projektih
 • Projektni podatki na enem mestu in varno shranjeni
 • Kontroliran in nadzorovan dostop do projektnih informacij in dokumentov
 • Uporaba za vse vrste investicij; novogradnje, investicijsko vzdrževanje, redno vzdrževanje
 • Elektronski arhiv projektne dokumentacije, podatkov, informacij, dokumentov

Moduli

I

Popis del 

E-popis del

Eden najpomembnejših, vendar pogosto najbolj zapostavljenih delov tehnične dokumentacije, lahko z našim pristopom postane vir dobrega sodelovanja vseh deležnikov na projektih 

II

Razpis 

E-ponudba

Razpisi za izvedbo del so zakonsko in poslovno občutljivi postopki, ki jih lahko naredite varne, zanesljive in transparentne, če jih ustrezno standardizirate ter pravočasno digitalizirate.

III

Obračun

E-situacija

Elektronski obračun izvedenih del izvajalcu pospeši pripravo obračuna, nadzoru olajša potrjevanje obračunskih situacij in naročniku poveča zaupanje v finančno odvijanje projekta.

IV

Spremljava

E-monitoring

Z elektronskim poslovanjem postavite temelje za finančno spremljanje projekta in pravočasne reakcije na odklone, projekt pa pripeljete do konca v okviru predvidenih stroškov in časa.

V

Dokumentacija

E-portal

S projektnim portalom in protokoli vodenja investicij boste enostavno, vedno in od kjerkoli dostopali do projektne dokumentacije in zagotovili učinkovito komunikacijo deležnikom na projektu.

ZAUPAJTE NAM

SMO ZANESLJIVI, STROKOVNI IN UČINKOVITI.

20+občin
150+uporabnikov
500+mio € uspešno zaključenih projektov
Obcina_Kranj
Obcina_Kamnik (1)
Obcina_Pivka
Obcina_Postojna
Obcina_Dobrepolje
Obcina_Dravograd

Po duhu mlad, inovativen in proaktiven tim podjetja Axis nam s svojo strokovnostjo daje zaupanje, zato so skupni projekti vedno nov izziv, ki se ga veselimo.

Romana Pečnik
strokovni sodelavec za investicije, Občina Krško
Strokovnost in komunikativnost ter kvaliteta storitve so tiste odlike podjetja in zaposlenih pri Axisu, ki ustvarjajo dobro poslovno okolje. 
Metka Iskra, inž. grad.
Kovod Postojna d.o.o., Vodja projekta oskrbe s pitno vodo
S sodelovanjem in uporabo programskih orodij smo prihranili kar lepe zneske, ki bi se sicer odražali v (nepotrebnih) aneksih k pogodbam.  Projekti so bili pod nadzorom ves čas, sočasno z gradnjo se je izvajala racionalizacija le-teh, s tedenskimi koordinacijami in mesečnim poročanjem. Z odličnim nadzorom se je izkazalo, da so prihranki tudi do 10 x višji od klasičnega nadzora. 
Ivan Kenda
Občina Moravce

S sodelovanjem in uporabo programskih orodij podjetja Axis smo prihranili kar lepe zneske, ki bi se sicer odražali v nepotrebnih aneksih k pogodbam, oz. projekti so bili pod nadzorom ves čas, sočasno z gradnjo se je izvajala racionalizacija le-teh, s tedenskimi koordinacijami in mesečnim poročanjem na občinskih svetih je bila zagotovljena popolna transparentnost.”

Ivan Kenda, Občina Kamnik

Omogočite vsem deležnikom na projektu enotno informacijsko okolje in s tem postavite temelj za kakovostno vodenje in uspešno realizacijo projektov.

 

Enotna informacijska platforma, organiziranje deležnikov, informatizacija razpisnih postopkov, integrirano finančno in terminsko planiranje  ter elektronski obračun izvedenih del omogočijo popoln pregled in nadzor nad stroški in odvijanjem projekta.

 

Bodite proaktivni! Načrtujte. Upravljajte. Analizirajte.

Funkcionalnosti
 • Organizacija in informatizacija projektne pisarne
 • Študija izvedljivosti
 • Ocena/izračun vrednosti investicije
 • Ocena/Izračun investicijskega denarnega toka
 • Investicijski program
 • Obvladovanje projektnih tveganj
 • Izdelava protokolov vodenja projektov
 • Določitev modela oddaje
 • Izdelav pravno/tehničnih dokumentov za razpisne postopke
 • Informatizacija razpisnih in izvedbenih postopkov
 • Spremljanje poteka izvedbe in sprotno noveliranje sprememb
 • Planiranje portfelja projektov