AXIS produkti

XPERT

XPERT je projektni informacijski sistem za upravljanje portfelja gradbenih in infrastrukturnih projektov. Namenjen je vodenju in poslovanju v vseh fazah investicijskega procesa ter vsem deležnikom v procesu graditve. Primeren je za upravljanje tako posameznih večjih projektov, kot za obvladovanje velikega števila projektov.

XPERTopen je samostojen produkt in je prilagojena rešitev informacijskega sistema XPERT z novim poslovnim modelom. Njegove značilnosti so: poenostavljena uporaba, možnost dostopa do XBASE podatkov, izmenjava standardiziranih dokumentov in brezplačna uporaba pri pripravi elektronskih ponudb.

XPERTbcp je informacijska rešitev za vodenje in upravljanje podatkov o cestni in pripadajoči infrastrukturi z integriranim grafičnim pregledovalnikom za vizualizacija podatkov (GIS). Je sodobna spletna rešitev s podatki v oblaku in močno analitično orodje, ki ga upravljalci cest potrebujejo pri svojem delu.

Integrirani produkti

Niste prepričani, kateri sistem najbolj ustreza vašim potrebam in izzivom?

S sodelovanjem in uporabo programskih orodij podjetja AXIS smo prihranili kar lepe zneske, ki bi se sicer odražali v nepotrebnih aneksih k pogodbam, oz. projekti so bili pod nadzorom ves čas, sočasno z gradnjo se je izvajala racionalizacija le-teh, s tedenskimi koordinacijami in mesečnim poročanjem na občinskih svetih je bila zagotovljena popolna transparentnost.”

 

Ivan Kenda, Občina Kamnik

CERP – Construction Enterprise Resource Planning 

Kompatibilno, integrirano, celovito.

CERP je informacijska rešitev za gradbeništvo, ki deluje v integraciji z informacijskimi orodji za terminsko planiranje (MS Project), projektnimi portali za upravljanje dokumentacije in komunikacije (MS SharePoint), uvajanjem IFC BIM digitalnih projektnih modelov (BIM Vision), poslovnimi sistemi (ERP) in pisarniškimi orodji (MS Office – Excel, Word, …).

Celovita rešitev za portfeljsko projektno vodenje projektov 

Informacijski sistem + baza znanja + ekipa = ključ do uspeha.

XPERT je celovita informacijska rešitev s pomočjo katere boste gradnjo objektov in infrastrukture varno in uspešno realizirali v svojo korist in zadovoljstvo končnih naročnikov. Proces gradnje boste poenostavili, vse deležnike na projektu pa združili v učinkovito združbo, ki bo imela izvajanje projekta ves čas pod nadzorom in v načrtovanih okvirjih.

Prednosti XPERT:  

 • Integriran pristop upravljanja investicijskih projektov
 • Neodvisnost od organizacijske strukture podjetja ali projekta
 • Sodelovanje vseh deležnikov na projektu v enotnem informacijskem okolju
 • Obvladovanje stroškov in sprememb v vseh fazah investicijskega projekta
 • Postavljanje realnih ciljev projekta

INFORMACIJSKA REŠITEV XPERT ZA UČINKOVIT PREHOD V GRADBENIŠTVO 4.0:

Programsko orodje XPERT v integraciji z ERP sistemi – CERP (Construction Enterprise Recourse Planning) zagotavlja napredno, pregledno in učinkovito informacijsko rešitev za ocenjevanje stroškov, optimizacijo poslovnih procesov, natančno spremljanje gradnje, podatkovno analitiko in statistiko in upravljanje gradbenega poslovanja. Predvsem pa enoten informacijski sistem za elektronsko poslovanje in upravljanje manjših ali večjih gradbenih projektov, portfelja projektov in poslovanje gradbenega podjetja. V videu spoznajte ključna delovna okolja informacijske rešitve za gradbeništvo XPERT + ERP = Construction Enterprise Recourse Planning (CERP).

Enostavna, zmogljiva in preprosto dosegljiva rešitev

Standardizirani popisi del, digitalna izmenjava podatkov in elektronske ponudbe.  

Prilagojena, enostavna in cenovno dostopna XPERT rešitev, ki bo kmalu podpirala celoten investicijski proces, danes pa lahko z njo izdelujete kakovostne vsebinske in tehnične popise del, pripravljate in oddajate ponudbe na podlagi elektronskih popisov ali si izmenjujete dokumente v elektronski in standardizirani obliki.

 • Celovit pristop k izdelavi popisov del
 • Cenovno ugodna možnost uporabe standardiziranih XBASE popisov del
 • Izdelava ponudb na podlagi uvoza elektronskih popisov del
 • Oddaja predpisanih elektronskih ponudb
 • Kontrolirana elektronska izmenjava popisov in ponudb v standardnem formatu
 • Prednastavljeni izpisi popisov del in ponudbenih predračunov
 • Uporaba demo primerov na katerih se lahko učite ali se prepričate o uporabnosti XPERTopen
XpertOpen_Potek

Upravljanje cestne in spremljajoče infrastrukture

Z urejenimi digitalnimi podatki do boljših odločitev upravljalcev in večjih koristi uporabnikov infrastrukture.

Uporaba informacijskega sistema XPERTbcp pri upravljanju 700 km avtocest in preko 10.000 km občinskih cest v R Sloveniji, ter več kot 500 km državnih cest v R Severni Makedoniji dokazuje, da smo razvili orodje, ki upravljalcem zagotovlja učinkovitejše gospodarjenje s cestno infrastrukturo, končnim uporabnikom pa varnejše ceste in višji nivo uslug.

 • Sodobna spletna in oblačna informacijska rešitev
 • Modularna zgradba – BCP, prometna signalizacija, javna razsvetljava idr.
 • Vgrajen referenčni sistem cest za povezavo entitet
 • Učinkovito vodenje zgodovine sprememb
 • Dinamična struktura za dodajanje novih vsebin
 • Relacijsko zasnovana baza za visoke analitične zmožnosti
 • Integracija na HDM-4 za pripravo vhodnih in prikazovanje izhodnih podatkov
 • Potrjeno orodje za vodenje BCP občinskih cest s strani DRSI
 • Integriran grafični pregledovalnik GIS prostorskih vsebin

Integrirani produkti 

Enostavno, pregledno in učinkovito.  

BIM 

Področja uporabe BIM

(stroškovni pregled):  

 • Vizualizacija BIM (IFC) modela
 • Izdelave predizmer
 • Avtomatizacija izdelave predizmer
 • Kontrola modela (Clash Detection)
 • Spremembe (BIM Changes)

Za popolno delovanje okolja BIM priporočamo prenos naslednjih datotek:

 • Avtomatizacija izdelave predizmer
  Vtičnik omogoča kreiranje naprednih poročil in njihov izvoz v Excel formatu.
 • Spremembe BIM (BIM Changes)
  Omogoča primerjavo dveh objektov v modelu in ogled njihovih razlik med popravki.
 • Kontrola modela (Clash Detection)
  Vtičnik za odkrivanje geometrijskih kontrol v modelu IFC.

Office 365 

Izkoristimo splošno znane rešitve in jih nadgradimo z vertikalno rešitvijo:  

 • Integracija na MS Project planiranje
 • Analitika podatkov iz terminskih planov
 • Projektni WEB portali (vsebina, protokoli)
 • Analitika projektnih kazalcev (stroškovni in terminski)
 • Izmenjava podatkov, XLS Izvoz/Uvoz
office-365-cloud-logo
Project_logo
Sharepoint365

ERP 

Integriramo se na poljubni ERP sistem:  

 • Poslovni partnerji
 • Stroškovni nosilci
 • Materialno poslovanje
 • Prenos dejanskih stroškov na projektu
 • Prenos dejanskih plačil