Vprašanja, ki si jih morate zastaviti, preden se lotite izbora ustrezne informacijske rešitve za vodenje projektov

Nakup in uvedba informacijske rešitve zahteva premišljeno odločitev. S pravim izborom rešitve na dolgi rok lahko močno povečate konkurenčno prednost podjetja. Nasprotno, vam napačna izbira ali napačen pristop uvedbe, lahko upočasni razvoja podjetja in povzroči nemalo nepotrebnih stroškov. Z vso skrbnostjo se lotite analize svojih potreb in poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja:

Funkcionalnosti

 • Ali bo rešitev podajala ključne informacije za odločitve na projektu?
 • Ali želite, da rešitev pokriva obvladovanje vseh deležnikov (izvajalci, soizvajalci, podizvajalci) na projektu?
 • Ali je ponudnik rešitve že uveljavljen in priznan na vašem področju?
 • Ali rešitev ponuja tudi podatke, ki jih nujno potrebujete za delo (viri, normativi, standardizacija popisov)?
 • Ali ponudnik nudi vsebinsko usposabljanje in ali je usposobljen za vaše področje?

Več:

 • Ali je rešitev uveljavljena in zanesljiva?
 • Ali rešitev podpira probleme s katerimi se srečujete v vaši panogi?
 • Ali bo rešitev modernizirala podjete in vodenje vaših projektov?
 • Ali ponudnik nudi tehnično pomoč?
 • Ali ponudnik omogoča dodatni razvoj funkcionalnosti, analiz in poročil “po potrebi”?
 • Ali bo rešitev dolgoročno olajšala delo?
 • Ali želimo preglednost (transparentnost) pri vodenju projektov?

Sistemska arhitektura

 • Ali nam okolje omogoče vodenje in spremljavo projektov v realnem času?
 • Ali rešitev lahko integrirate v druge rešitve?
 • Ali se rešitev že v osnovi integrira v že uveljavljene in splošno dostopne rešitve (Ms Project, SharePoint, Office 365)?
 • Ali rešitev omogoča skupinsko delo na projektu znotraj in izven podjetja?
 • Ali potrebujete spletno rešitev (več uporabniško) ali samostojno rešitev?

Več:

 • Ali rešitev omogoča sledenje in ugotavljanje odgovornosti?
 • Kaj vse je potrebno zagotoviti, da bo sistem deloval (programska in strojna oprema)?
 • Ali potrebujete mobilni dostop do posameznih vsebin ali analitike projekta?
 • Ali vam rešitev omogoča prenos vaših obstoječih podatkov v novo okolje?

Odgovori na vprašanja so ključnega pomena pri iskanju in rangiranju primerne rešitve!

LICENČNI MODEL

Prilagojen različnim željam in potrebam uporabnikov

Licenčno okolje

Velikost okolja

Opredelitev okolja

XPERT
Mikro (MiPO) 1 < PO <= 5
Small (SmPO) 6 < PO <= 10
Medium (MePO) 11 < PO <= 20
Makro (MaPO) 21 < PO <= 50
Full (FuPO) 51 < PO <= 100
Enterprise (EnPO) 101 < PO <= 200
Custom (CuPO) 201 < PO <= NN
XPERTopen
/ /
XPERTbcp
Custom (CuPO) /

Izračun točk okolja
PO (okolje) = N (število licenc) * PO (licence)

XPERT
XPERT-Full-Client (FUC) PO = 1,2
XPERT-Light-Client (LUC) PO = 0,6
XPERT-SuperLight-Client (SUC) PO = 0
XPERT-Full-Web (FUW) PO = 0,6
XPERT-Light-Web (LUW) PO = 0,3
XPERT-SuperLight-Web (SUW) PO = 0
XPERTopen
/ /
XPERTbcp
/ /

Server licence

XPERT
XPERT Server External Osnovna XPERT server licenca
XPERT Server Internal Dodatna XPERT Licenca za zunanjo uporabo
XPERTopen
/ /
XPERTbcp
/ /

Uporabniške licence

XPERT
XPERT-Full-Client (FUC) Vse
XPERT-Light-Client (LUC) Omejeno
XPERT-SuperLight-Client (SUC) Samo pregled
XPERT-Full-Web (FUW) Vse (web)
XPERT-Light-Web (LUW) Omejeno (web)
XPERT-SuperLight-Web (SUW) Samo pregled (web)
XPERTopen
XPERTOpen-Client-Popis Modul popis del
XPERTOpen-XBASE Gradbena XBASE – Gradbena dela
XPERTbcp
/ /

Podatkovne licence

XPERT
XPERT-Popisi-del Gradbena Popisi del
XPERT-Kalkulativna-baza gradbena Kalkulacija
XPERTopen
XPERTOpen-XBASE Gradbena XBASE – Gradbena dela

Office 365 licence & Project server & SharePoint

 • On-premise
 • Cloud
 • CAL

Za vaše potrebe predlagamo ustrezni licenčni model!

Sistem

Hardware, Software: SQL, RAM, Disk, Backup:

 • On-premises
 • Cloud

Za vaše potrebe predlagamo optimalno rešitev!

CENIK PROGRAMSKIH REŠITEV

Prilagojen velikosti in vrsti projektnega okolja

 

Končna cena odvisna od  velikosti projektnega okolja, števila licenc, predvidenih integracij in obsega uvajanja IS v vaše okolje!