Natančno in nadzorovano skozi vse faze gradbenega projekta

PROJEKTNO VODENJE

Project Management

 • Skupinsko delo
 • Investicijski procesi
 • Protokoli vodenja
 • Spletni projektni portali

KONTROLING

Project Controls

  • Generalne analize (EVM)
  • Podrobne analize
  • Spremljava pogodb izvajalcev

PLANIRANJE

Project Planning

  • Terminski plani
  • Plani projektnih virov
  • Finančni plani

UPRAVLJANJE SPREMEMB

Project Planning

  • Vodenje sprememb
  • Dodatna, nepredvidena, več-manj dela
  • Zahtevki, aneksi

XPERT + ERP = CERP! 

Construction Enterprise Resource Planning  

Industrija 4.0 

V koraku z digitalizacijo gradbenih procesov. 

I

Predpriprava

Dobra predpriprava na izvajanje projektov se nam bogato obrestuje. Pripravimo standardne protokole izvajanja, vi pa v naprej opredelite obrazce za vodenje projekta, prevzemanje izdelkov in izvajanje postopkov.

Funkcije

Projektni vodja

 • Protokoli vodenja in komunikacije
 • Predloge pogodb
 • Obrazci za spremembe, zapisnike ...
II

Koncipiranje

Organizirajte široko projektno skupino in zagotovite pretočnost ter medsebojno delitev informacij. Ekipa na projektu bo delovala usklajeno, zato bodo izbrane rešitve optimalne in projekt uspešno zaključen.

Funkcije

Projektni vodja / Projektant

 • Protokoli vodenja in komunikacije
 • Dokumentacija
 • Spletni projektni portal
 • Študija izvedljivosti
III

Projektiranje

Usklajeno izvajanje aktivnosti pri načrtovanju je ključ do uspeha, zato uporabljajte sodobno informacijsko okolje za komunikacijo na projektu. Načrti bodo izdelani pravočasno, popisi del pa usklajeni in pripravljeni v skladu s pravili stroke.

Funkcije

Projektni vodja / Projektant

 • Protokoli vodenja
 • Protokoli komunikacije
 • Dokumentacija
 • Naloge
 • Zapisniki
 • Upravljanje s tveganji
IV

Priprava

Poskrbite za odličnost pripravljenih dokumentov pri ocenjevanju investicij, razpisih, pogajanjih in drugih postopkih. Z uporabo sodobnih informacijskih orodij pri zamudnih in zahtevnih investicijskih procesih do prihrankov časa in zniževanja stroškov.

Funkcije

Stroškovni inženir / Investitor / Skrbnik pogodbe

 • Protokoli vodenja
 • Protokoli komunikacije
 • Dokumentacija
 • Pogodbe
 • Obrazci
 • Terminski kazalci
 • Finančni kazalci
 • Dobave

Stroškovni inženir / Izvajalec / Skrbnik pogodbe

 • Dokumentacija
 • Terminski plani
 • Finančni plani
 • Plani virov
 • Dobave virov
 • Reference
V

Izvedba

Zavzeta in usklajena projektna skupina je ključ do uspeha. Uporabljate sodobno informacijsko okolje za komunikacijo na projektu in s protokoli opredelite način podajanja ključnih projektnih izdelkov.

Funkcije
Stroškovni inženir / Investitor / Skrbnik pogodbe / Nadzor
 • Protokoli vodenja in komunikacije
 • Dokumentacija
 • Pogodbe
 • Obrazci
 • Terminski in finančni kazalci
 • Dobave
 • Kontrola kvalitete
 • Upravljanje sprememb
 • Upravljanje s tveganji
 • Reklamacije
 • Zavarovanja
Stroškovni inženir / Izvajalec / Skrbnik pogodbe
Contract manager
 • Terminski plani
 • Finančni plani
 • Plani virov
 • Dobave
 • Delitve projekta na organizacijske sklope
 • Pokalkulacija
 • Projektni kontroling
Podizvajalci
 • Pogodbe
 • Terminski plani
 • Finančni plani
 • Plani virov
 • Dobave
Dobavitelji
 • Plani virov
 • Dobave
Supernadzor
 • Projektni kontroling
 • Transparentnost postopkov
 • Sistematiziran pristop
 • Standardizirano področje

Edini v Sloveniji in regiji, ki vzpostavljamo več!

Uporabniško okolje z nadzorovanimi temeljnimi procesi projektnega vodenja.

XPERT - vertikalna rešitev za gradbeništvo

 • Večuporabniško kontrolirano okolje za dostop do podatkov
 • Delitve projekta na organizacijske sklope
 • Razpisni postopki brez računskih napak
 • Z lastnim modelom programskih rešitev do anonimnosti pri razpisnih postopkih
 • Spremljava soizvajalcev in podizvajalcev
 • Integrirana EVM metoda za projektni kontroling
 • Izvozi in uvozi .xls in .xml formatov, izdelava poročil v xls. formatu
 • Povezovanje s poslovnimi sistemi (ERP)
 • Povezovanje z MS Project Server in Office 365
 • Vir podatkov za poslovno analitiko (BI)
 • Zmogljiva in prilagodljiva nadzorna plošča

Preizkusite XPERT še danes. 

Naj projekt ne vodi vas, ampak vi njega.