Za podjetjem AXIS je zanimivo, zahtevno, a zelo uspešno leto 2023. Gradbeniški in informacijski strokovnjaki, ki so v zadnjih 20 letih z lastnim znanjem razvili več informacijskih sistemov in rešitev za gradbeništvo (XPERT, XPERTopen, XPERTbcp in XBASE) narekujejo dinamiko digitalne preobrazbe ter Gradbeništva 4.0 v Sloveniji in širši regiji. Na strokovno popotovanje so se odpravili zaposleni in sodelavci AXIS ter zunanji gostje. 

Zagnana in visoko usposobljena inženirska ekipa s širokim znanjem s projektnega vodenja, gradbenega poslovanja in upravljanja javne infrastrukture z izjemno natančnostjo aktivno sodeluje v vseh stopnjah investicijskih gradbenih projektov in tako zagotavlja visoko kakovost in nujno preglednost gradbenih investicij. Zaradi raznovrstnosti, številnosti in obsežnosti projektov k sodelovanju večkrat povabijo strokovnjake iz sorodnih in komplementarnih panog. V zahtevni gradbeni panogi je multidisciplinarni pristop nujnost.  

Popotovanje iz digitalnega okolja v resničnost gradbeništva 

Na povabilo Bojana Straha, direktorja in partnerja AXIS ter Ivana Rusa, tehničnega direktorja in partnerja so se zaposleni v AXIS s povabljenimi zunanjimi gosti in sodelavci odpravili na ogled nekaterih najbolj zanimivih in zahtevnih gradbenih projektov v preteklem letu, ki se izvajajo v sodelovanju z AXIS. Povabilo sta sprejeli tudi odvetnica Mojco Furlan, ki je izjemna poznavalka gradbenega prava, redna udeleženka strokovnih gradbenih konferenc, avtorica člankov za strokovne pravne in gradbeniške zbornike ter Darja Šemrov, višja predavateljica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer predava predmet Projektiranje in gradnja železnic, in strokovnjakinja s področja projektiranja, gradnje in upravljanja železniške infrastrukture. Raznolika druščina se je v zgodnjih jutranjih urah odpravila na pot.  

1. postaja – OŠ Frana Albrehta v Kamniku 

Jutro je bilo še oblačno in megleno, prvi postanek je bil namenjen ogledu izvedenih del pri gradnji nove OŠ Frana Albrehta v Kamniku. AXIS v projektu sodeluje z Občino Kamnik in izvaja projektni nadzor obsežnega in zahtevnega gradbenega projekta ter s pomočjo informacijskega okolja XPERT podrobno spremlja gradbeno investicijo vse od začetka. Izgradnja osnovne šole je trenutno v zaključni fazi, ko dela potekajo izjemno intenzivno. V izvajanju so obrtniška dela, elektro, strojna dela, tehnologija kuhinje, urejajo se parkirišča in peš površine, šolsko igrišče in atrij. V teku je razpis za opremo.  

Sodelavci iz AXIS se pohvalijo, da so celovito sodelovali v vseh segmentih procesa gradbene investicije od začetne izdelave projektne dokumentacije pa vse do skorajšnje predaje objekta v uporabo in obratovanje. Poudarili so, da pri tako obsežnem projektu in številnih deležnikih nastopijo tudi izzivi, ki jih ekipa AXIS rešuje z veliko potrpežljivosti, strokovnosti in sodelovalne kulture. Sodelovanje z občino Kamnik ocenjujejo več kot odlično in jih prištevajo med primere dobrih praks, ko gre za javne investicije.  Zunanjost šole že nakazuje končno obliko, notranji prostori pa te enostavno prevzamejo z velikostjo, prostornostjo in neizmerno veliko svetlobe, ki jih bodo dopuščala visoka okna. Nova OŠ bo kmalu odprla vrata učencem in učiteljem. 

Vir: Arhiv AXIS

2. postaja – Poslovna stavba DARS na Griču 

Oblačno vreme in mraz sta še vztrajala, ko so prispeli na drugo postajo; ogled gradbišča nove poslovne zgradbe DARS na Griču. Bojan Strah in Ivan Rus sta na projekt, ki bo predvidoma zaključen konec leta, ponosna. Pohvalita odlično sodelovanje vseh deležnikov ob uvedbi skupnega podatkovnega okolja (SPO) in novega pristopa vodenja investicije preko projektnega portala z v naprej določenimi pravili, ki so jih v svoji inženirski vlogi uvedli s predpisanim protokolom v začetni fazi, že pri pripravi projektne in razpisne dokumentacije. Ivan Rus je prepričan, da je projekt Poslovna stavba DARS šolski primer dobre  prakse ter izvedbe projekta z visoko stopnjo digitalizacije in učinkovitega e-poslovanja v vseh fazah projekta.  

Nova poslovna zgradba DARS na Griču bo skupaj s podzemnimi garažami obsegala preko 14.000 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine. Zgradba bo imela dve podzemni etaži namenjeni parkirnim mestom, pritličje in štiri nadstropja pa bodo namenjena poslovnim prostorom. Arhitektura zgradbe sledi spremembam v delovnih procesih in organizaciji ter zagotavlja kakovostno, prijetno in zdravo delovno okolje.  

Vir: Arhiv AXIS

3. postaja – Drugi tir železniške proge Divača – Koper  

Ob prihodu na zadnjo lokacijo, na gradbišče drugega tira železniške proga Divača – Koper je posijalo sonce. Projekt drugega tira železniške proge Divača – Koper je eden največjih projektov v Sloveniji. Trenutno je na višku gradnje. V decembru 2023 so zaključili 2 ključna mejnika. Dokončan je bil drugi viadukt – Gabrovica pod avtocestnim viaduktom Črni Kal, zaključili so gradbena dela na najdaljšem viaduktu na trasi – Vinjan, ki je prvi železniški viadukt v Sloveniji, ki se gradi s tehnologijo prostokonzolne gradnje. Predstavnika 2TDK, mag. Mateja Erčulj in g. Ljubo Žnidar sta nam kompleksnost projekta, ki ga pogojuje tudi razgiban teren, prikazala z ogledom doline Glinščice, viadukta Gabrovica pod avtocestnim viaduktom Črni Kal ter viadukt na trasi – Vinjan, kamor so se povzpeli z dvigalom. Ogled in srečanje sta bila veliko več kot zgolj predstavitev gradnje, izzivov ter izvajanja trenutnih aktivnosti na projektu. Predstavnika 2TDK in podjetja AXIS so gradbeni strokovnjaki z bogatim strokovnim znanjem in izkušnjami iz velikih gradbenih projektov, zato so se v razpravi lotili zahtevnih strokovnih vprašanj, izmenjave mnenj, pohval in tudi kritike. 

Vir: Arhiv AXIS

Gradbeništvo je digitalno in izvedbeno izjemna panoga  

Odvetnico Mojco Furlan je strokovno popotovanje navdušilo, saj vsebine gradbenega prava zadnja leta redko spremlja na gradbišču, v resničnem svetu in dodala:

Bogato pripravljeno strokovno popotovanje me je več kot navdušilo. Ob odličnem strokovnem vodstvu sem dobila popolnoma drugačno sliko o tem, kakšna umetnost je dejansko gradbeništvo, še posebej na tako mogočnih objektih. Menim, da so ogledi gradbišč tudi za pravnike, ki se ukvarjamo z gradbenim pravom v kot nujni, saj lahko le na tak način vsaj nekoliko razumemo, kaj se med gradnjo dejansko dogaja. Zgolj vpogled v listine za pravo oceno dejanskega stanja nikakor ne zadošča. Organizatorjem se najlepše zahvaljujem za res čudovito izkušnjo kakor tudi za vse odgovore na morda asih moja malo nestrokovna vprašanja.” 

Viri: www.os-fa.si, www.kamnik.si, www.abiro.net, 2TDK; www.drugitir.si, rtvslo.si arhiv AXIS 

Komentarji so onemogočeni.