XBASE – prva digitalna baza znanja v gradbeništvu

  • Združuje strokovna znanja s posameznih specializiranih področij stroškovnega inženiringa (zemeljska dela, betonska dela, strojne in elektro inštalacije ipd.).
  • Uvaja standardizacijo in urejeno klasifikacijo njenih elementov.
  • Vključuje podatke o kalkulativnih in stvarnih virih (materiali, polizdelki, izdelki, storitve), normativih in standardnih tehnologijah.
  • Omogoča parametrizacijo opisov del, normativov za izvedbe posameznih delovnih postopkov.
Info_BazaZnanja

Preizkusite XPERT še danes! 

Naj projekt ne vodi vas, ampak vi njega! 

I

Klasifikacije

Učinkovito obvladovanje velikih količin podatkov zahteva sistematičen, organiziran in informacijsko podprt pristop ter uvedbo ustrezne klasifikacije. Z XBASE uvajamo dve vrsti klasifikacij: lastno XBASE in mednarodno OmniClass klasifikacijo.

II

Standardizacija virov in normativov

Brez virov in normativov, ki predstavljajo osnovne gradnike pri postopku ovrednotenja popisa del, ne moremo izvajati kalkulacije. Normative je možno parametrizirati, vire pa povezati z bazo dobaviteljev.

III

Standardizacija popisov del

Uvajamo edinstven model popisovanja del po principu parameterizacije, ki je primeren tako za preproste kot zahtevne opise sklopov del. Posebna dodana vrednost modela je enostavno vzdrževanje standardnih parametrov in dokumentirana izhodišča v obliki tehnične dokumentacije.

IV

Baza izvedenih projektov

Vsak projekt, ki ga boste izvedli v našem programskem okolju, predstavlja bazo znanja za prihodnje projekte. Z analitičnimi orodji analizirate celoten portfelj projektov, s pokalkulacijo pa umerjajte svoje normative.

Edini v Sloveniji, ki vzpostavljamo več! 

Prva in najpopolnejša Baza znanja v Sloveniji in regiji.
Organizirano zbiramo in strokovno urejamo podatke v gradbeništvu. Jih analiziramo, sistematiziramo, standardiziramo in tehnično dokumentiramo.

Dobra podatkovna logika, pravilni in točni podatki ter enostavna uporaba podatkov iz baze znanja zagotavljajo učinkovito ter strokovno delo končnim uporabnikom.

Podatkom v gradbeništvu dajem obliko, smisel in uporabno vrednost!