Gradnja nove poslovne stavbe podjeta DARS d. d., ki upravlja celotno slovensko avtocestno omrežje, je odgovor na potrebe po optimizaciji poslovanja, saj nacionalna družba za avtoceste zaradi razpršenosti delovanja posameznih enot na več lokacijah ne deluje optimalno. Nova poslovna zgradba DARS na Griču bo skupaj s podzemnimi garažami obsegala 14.310 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine. Pritličje in štiri nadstropja nad podzemnimi garažami bodo namenjena poslovnim prostorom zaposlenim. Nova poslovna stavba bo stala ob avtocestnem odseku, imela bo zeleno streho in zadostno podzemno parkirišče, ki ga bosta dopolnjevala manjši park in jezero.

 

Podjetje AXIS je bilo skupaj s partnerjem PROCTOR izbrano na javnem razpisu za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z informacijsko podporo in izvajanjem strokovnega nadzora nad gradnjo. V koraku z digitalizacijo gradbenih procesov je podjetje AXIS v sklopu omenjene inženirske pogodbe pripravilo in izvedlo projekt uvajanja e-poslovanja in digitalizacijo projektnega vodenja.

V svoji inženirski vlogi je AXIS predpisal in uvedel protokol vodenja investicije preko skupnega projektnega portala z vnaprej določenimi pravili igre, pri katerem so tvorno sodelovali vsi deležniki (naročnik, arhitekt in inženir). Prvi rezultati so se že potrdili v kvalitetno pripravljeni razpisni dokumentaciji in tekoči izvedbi razpisa oziroma izbora izvajalca gradnje. V fazi gradnje nadaljujemo z aktivnim sodelovanjem pri vodenju, spremljanju in nadzoru gradnje. Uvedba informacijskega sistema XPERT bo zagotavljala učinkovit finančni in terminski nadzor projekta.
Uporaba skupnega podatkovnega okolja je pokazala svojo vrednost in pozitivne učinke že v fazi priprave na gradnjo, ko je tekoče in v večji meri na daljavo potekala celotna koordinacija in usklajevanje dela pri pripravi projektne in razpisne dokumentacije. Odlično sodelovanje vseh deležnikov (naročnik, arhitekt in inženir) in sprejemanje novega digitalnega pristopa vodenja investicije, je v nadaljevanju botrovalo kvalitetno pripravljeni razpisni dokumentaciji in tekoči izvedbi razpisa oziroma izbora izvajalca gradnje. Vstopili smo v fazo gradnje, v kateri bomo nadaljevali z aktivnim sodelovanjem pri vodenju projekta in nadzoru gradnje, svojo racionalno vlogo na projektu pa dodatno upravičili z uporabo informacijskega sistema XPERT, ki nam bo s pravočasnimi, kvalitetnimi in pravočasnimi informacijami zagotavljal uspešno vodenje gradnje.

Digitalizacija procesov pri izgradnji nove poslovne zgradbe DARS je po besedah Ivana Rusa, tehničnega direktorja in družbenika v AXIS, šolski primer dobre visoko gradniške prakse in smeli korak na poti v Gradbeništvo 4.0, ki močno oporeka trditvi, da je gradbeništvo tradicionalno informacijsko zaostala panoga.

Komentarji so onemogočeni.