KOMU SO INFORMACIJSKI SISTEMI ZA PROJEKTNO VODENJE NAMENJENI?

INVESTITOR

Več

NADZORNIK

Več 

IZVAJALEC

Več 

INŽENIRING

Več 

PROJEKTANT

Več 

BANČNIK

Več 

Uporabniško okolje z nadzorovanimi procesi projektnega vodenja

 

Krepimo sodelovanje med udeleženci na projektu. 

Kako se lahko INVESTITOR organizira?

Omogočite vsem deležnikom na projektu enotno informacijsko okolje in postavite temelj za kakovostno vodenje in uspešno realizacijo projektov.

 

Enotna informacijska platforma za organiziranje deležnikov, informatizacijo razpisnih postopkov, integrirano finančno in terminsko planiranje ter elektronski poslovanje pri obračunu izvedenih del, omogočijo popoln pregled in nadzor nad stroški ter odvijanjem projekta.

 

Bodite proaktivni! Načrtujte. Upravljajte. Analizirajte.

Aktivnosti
 • Organizacija projektne pisarne
 • Informatizacija poslovanja
 • Ocena vrednosti investicije
 • Izračun denarnega toka
 • Protokoli vodenja projektov
 • Modeli oddaje del
 • Tehnična dokumentacija za razpisne postopke
 • Informatizacija razpisnih in izvedbenih postopkov
 • Spremljanje izvedbe
 • Upravljanje sprememb
 • Planiranje portfelja projektov

Kako si lahko pomaga PROJEKTANT – popisovalec del

Ne dopustite, da s slabimi popisi in slabo oceno stroškov pokvarite dober vtis pri naročniku.

 

Sestavljajte popise del s standardiziranimi opisi, koordinirajte njihovo pripravo v enotnem informacijskem okolju in si pomagajte s podatki iz baze že izvedenih projektov.

 

Lažja in hitrejša pot do boljših rezultatov.

Aktivnosti
 • Standardizirani popisi del
 • Koordinirano izdelovanje popisov
 • Koordinirano izdelovanje popisov
 • Uporaba sodobnega informacijskega okolja
 • Ocena vrednosti investicije
 • Izračun količin iz BIM modela
 • Pregledovalnik BIM IFC modelov
 • Integracija postavk in BIM elementov
 • Odkrivanje in analiza konfliktov z BIM modelom
 • Upravljanje sprememb z BIM

Kaj pridobi IZVAJALEC ali IZVEDBENI INŽENIRING?

Z dobrimi kalkulativnimi osnovami iz baze znanja in redno finančno spremljavo v sodobnem informacijskem okolju do boljšega poslovanja in uspešnejše realizacije projektov. 

 

Izkoristite prednosti sodobnih informacijskih okolij ter dvignite svojo konkurenčnost z obvladovanjem gradnje in optimizacijo poslovanja.

 

Obvladujte poslovanje in dvignite konkurenčnost!

Aktivnosti
 • Sodobno in integrirano informacijsko okolje
 • Organizacija projektne pisarne
 • Sistematizacija internih procesov izdelave ponudb
 • Digitalizacija razpisnih procesov za podizvajalce
 • Kalkulacija z uporabo baze znanja
 • Izračun denarnega toka projekta
 • Planiranje in optimizacija proizvodnje
 • Spremljanje finančne in terminske izvedbe
 • Obvladovanje projektnih tveganj
 • Upravljanje sprememb
 • Spremembe, najave, zahtevki in aneksi
 • Projektni kontroling z metodo prislužene vrednosti (EVM)
 • Primerjave planov z realizacijo in dejanskim stanjem
 • Spremljava podizvajalcev (RVC)
 • Planiranje portfelja projektov

Kako se lahko organizira NADZOR?

Postavite napreden standard vodenja in nadziranja projekta in pri tem uporabljajte sodobno informacijsko tehnologijo.

 

Optimizirajte svoje delo pri izvajanju nadzora s spletnim dostopom do ključnih projektnih informacij in dokumentov. Olajšajte si pregledovanje in potrjevanje obračunskih situacij izvajalcem z elektronsko podprtim obračunom izvedeni del. Povečajte učinkovitost svojega dela z uvedbo protokolov izvajanja postopkov v skupnem projektnem okolju.

 

Bodite proaktivni in zagotovite projektno disciplino!

Aktivnosti
 • Protokoli vodenja projekta
 • Protokoli za izvajanje FIDIC pogodb
 • Spletni portali za projektno dokumentacijo in komunikacijo
 • Kontrola ponudbenih predračunov
 • Elektronsko podprt obračun izvedenih del
 • Evidenca sprememb na projektu
 • Upravljanje dodatnih, nepredvidenih in več-manj del
 • Finančna analiza upravičenosti zahtevkov
 • Finančna in terminska spremljava projekta
 • Informacijska podpora: zapisniki, poročila
 • Sistem opozarjanja za garancije, zavarovanja …
 • Urejene evidence podizvajalcev, materialov, opreme, reklamacij …

Kako lahko FINANČNE INŠTITUCIJE spremljajo porabo sredstev?

Zagotovite si ključne in verodostojne finančne kazalce za lažje odločitve glede donosnosti projektov.

 

Uspešno načrtujte finančno likvidnost in zmanjšajte tehnična tveganja pri izvedbi projektov. Izboljšajte analiziranje, spremljanje in revizije investicijskih projektov. Le sistematična informacijska rešitev, pravilno tehnično upravljanje in projektni kontroling vodijo do preglednosti postopkov in verodostojnosti informacij o projektu.

 

Zaupanje je dobro, kontrola je boljša!

Aktivnosti
 • Študija izvedljivosti
 • Ocena investicij
 • Ocena tehničnih tveganj
 • Finančna spremljava projektov
 • Projektni kontroling
 • Supernadzor projektov
 • Finančne revizije projektov