Ikona_BankaCest

BCP - Banka Cestnih Podatkov

Vodenje evidence tehničnih podatkov o cestah imenovane Banka Cestnih Podatkov je izhodišče za učinkovito upravljanje s cestami in zakonska obveznost vseh upravljalcev javne cestne infrastrukture. Na podlagi predpisov določene strukture podatkov lahko vodite zgolj obvezne podatke ali pa nabor svojih informacij razširite za lastne potrebe upravljanja s cestami.
Zakonske podlage
 • Zakon o javnih cestah 
 • Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  
 • Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Podatke za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih (BCP) so občine zavezane voditi v skladu s 6a. členom Pravilnika in jih Direkciji v skladu s 17. členom posredovati do 15. maja tekočega leta.

Z ustreznim vodenjem BCP podatkov boste nadgradili poznavanje lastne cestne infrastrukture in optimizirali vzdrževanje cestnega omrežja, pripomogli k izboljšanju prometne varnosti in zagotavljanju višjih uslug uporabnikom cest.

I

Izvajanje popisov cestne infrastrukture

S svojimi bogatim izkušnjami prevzamemo zahtevno organizacijo in izvedbo terenskih popisov cestne infrastrukture ali zajem podatkov iz projektne dokumentacije.

Naloge
 • Svetujemo pri organizaciji in načinu zbiranja podatkov.
 • Organiziramo in izvedemo zbiranje podatkov.
 • Uredimo in vnesemo podatke v informacijsko okolje.

 

II

Upravljanje podatkov v IS XPERTbcp

Prepustite nam tehnično zahtevno vodenje podatkov v informacijskem okolju XPERTbcp in se posvetite njihovi uporabi pri upravljanje cest.

Naloge
 • Pripravimo in vnesemo podatke v informacijski sistem.
 • Poskrbimo za ustrezno vodenje zgodovine podatkov.
 • Izvedemo vse potrebne kontrole konsistentnosti podatkov.

 

III

Posredovanje podatkov na DRSI

V skladu z zakonodajnimi predpisi poskrbimo za pravočasno posredovanje BCP podatkov in prevzamemo tehnično komunikacijo z DRSI.

Naloge
 • Pripravimo in posredujemo podatke na DRSI.
 • Za morebitna pojasnila prevzamemo komunikacijo.
 • Strokovno zagovarjamo in utemeljujemo spremembe.

 

IV

Uporaba podatkov v IS XPERTbcp

Iz podatkov vam pomagamo pridobiti koristne informacije ali pa vas naučimo, da jih z uporabo XPERTbcp izluščite sami.

Naloge
 • Naučimo vas uporabljati XPERTbcp.
 • Pomagamo vam pri zahtevnih analitičnih operacijah nad podatki.
 • Sestavljamo standardne analitike in poročila.

 

ZAUPAJTE NAM

Vzdržujemo in vodimo Banko Cestnih Podatkov

700+km avtocest in hitrih cest v R Sloveniji
500+km državnih cest v R Severni Makedoniji
10000+km občinskih cest v R Sloveniji

Informacijsko okolje za upravljanje podatkov o cestni infrastrukturi Banka Cestnih Podatkov (BCP) in vizualizacija podatkov z integriranim grafičnim pregledovalnikom (GIS)