OCENJEVANJE STROŠKOV

Cost Estimating

 • Baza materialov
 • Baza normativov
 • Klasifikacije
 • Standardizacija
 • Kalkulacija
 • Podizvajalci

UPRAVLJANJE S STROŠKI

Cost Management

 • Skupinsko delo
 • Razpisni postopki
 • Izdelava ponudbe
 • Sistematizacija obračuna
 • Obvladovanja sprememb
 • Spremljanje stroškov
I

Predpriprava

Dobra predpriprava na izvajanje projektov se nam bogato obrestuje. Še preden se delo na projektih popolnoma razvije, pripravimo bazo virov, normativov in standardizacijo popisov del.

Funkcije

Stroškovni inženir

 • Baza materialov
 • Baza normativov
 • Klasifikacije
 • Standardizacija opisovanja postopkov
II

Koncipiranje

Stroške investicij v fazi koncipiranja težko ocenimo brez izkušenj in podatkov s podobnih, že izvedenih projektov. Zato je nujno potreben urejen arhiv projektov s tekoče posodobljenimi informacijami.

Funkcije

Stroškovni inženir / Projektant

 • Ocena vrednosti na podlagi izkušenj
 • Analitika že izvedenih projektov
 • Študija izvedljivosti
III

Projektiranje

Uporaba baze znanja, sistematizacija postopkov in zmogljive funkcionalnosti informacijskega sistema, omogočajo izdelavo kakovostnih popisov del in vzpostavitev temeljev stroškovne uspešnosti.

Funkcije

Stroškovni inženir / Projektant

 • Sestavljanje popisov
 • Koordinacija izdelave popisov
 • Standardizacija vsebine in oblike popisov
 • Izračun količin v navezavi z BIM modelom
 • Ocenjevanje stroškov
IV

Priprava

Optimalni razpisni modeli in kakovostna ter konkurenčna ponudba bo v zadovoljstvo tako naročniku kot izvajalcu. Izkoristite sodobne informacijske rešitve in izkušnje strokovnjakov s področja stroškovnega inženiringa.

Funkcije

Stroškovni inženir / Investitor / Skrbnik pogodbe

 • Izdelava razpisnih modelov
 • Vodenje razpisnega postopka
 • Analiza ponudb
 • Pogajanja
 • Pogodbe

Stroškovni inženir / Izvajalec / Skrbnik pogodbe

 • Analiza popisov del
 • Kalkulacija
 • Ceniki
 • Podizvajalci
 • Analiza trga
 • Ocena tveganj
 • Posredni stroški
 • Terminski plani
 • Analize cen
 • Plani virov
 • Denarni tok
V

Izvedba

Zaupanje je dobro, kontrola je boljša. Pravočasno odkrivajte odklone in bodite proaktivni! Učili se boste iz napak in svoje delo in organiziranost nenehno izboljševali.

Funkcije

Stroškovni inženir / Investitor / Skrbnik pogodbe

 • Model stroškovne spremljave
 • Spremembe na projektu
 • Integracija na MS Project server
 • Terminski plani
 • Plan virov
 • Integracija na ERP
 • Dodatna, nepredvidena dela, več-manj dela
 • Zahtevki, aneksi
 • Kalkulacija
 • Pokalkulacija
 • Analiza uspešnosti
 • Metoda prislužene vrednosti (EVM )
Podizvajalci 
 • Analiza razlik v cenah (RVC)
 • Obračun in situacije
 • Terminski plani
Dobavitelji
 • Ponudbe in naročila
 • Plan virov
 • Dobave virov
 • Terminski plani
Stroškovni inženir / Investitor / Skrbnik pogodbe
Nadzor
 • Obračun in situacije
 • Terminski plani
 • Finančni plani
 • Spremljava projekta
 • Spremembe na projektu
 • Dodatna, nepredvideva dela, več-manj dela
Supernadzor
 • Projektni kontroling
 • Transparentnost postopkov
 • Sistematiziran nadzor
 • Standardizirano poročanje

Edini v Sloveniji in regiji, ki vzpostavljamo več! 

Uporabniško okolje, s kontroliranimi temeljnimi procesi projektnega vodenja. 

XPERT - vertikalna rešitev za gradbeništvo

 • Uporaba BIM v stroškovnem inženirstvu.
 • Kakovosten popis del, ki zagotavlja realne ponudbe in zmanjšuje tveganje za povečanja cene projekta.
 • Zmogljivi sistem oddajanja del in analiza prejetih ponudb.
 • Pregledna in zmogljiva baza znanja, ki omogoča izdelavo kakovostne gradbene kalkulacije.
 • Delitve projekta na dejanske organizacijske sklope in spremljanje celotne verige soizvajalcev in podizvajalcev.
 • Učinkovito finančno spremljanje gradnje glede na plan in dejansko izvedbo.
 • Sistem elektronske izdelave in potrjevanja gradbene situacije.
 • Pravočasno odkrivanje odklonov na projektu.
 • Obvladovanje sprememb na projektu.

Preizkusite XPERT še danes. 

Naj projekt ne vodi vas, ampak vi njega!