Predračun je edini dokument, ki natančno opredeljuje predmet pogodbe in njegovo ceno. Včlanku so predstavljena načela za oblikovanje projektnega predračuna. Šele z natančno določitvijo predmeta pogodbe je mogoče natančno določiti ceno pogodbe. Posledica nesistematične in konfuzne strukture popisov, napačnih seštevkov v rekapitulaciji, neprimernih opisov postavk, nenatančnih izračunov količin postavk in na pamet določene cene postavk so slabe investicijske ocene projektov, ki pripeljejo do pogodbenih dodatkov, ki za več 10% nepredvideno dvigujejo vrednost investicije in temuprimerno podaljšujejo projekte.

Ključen za vsebinsko določitev predmeta pogodbe je popis del. Ključno za izdelavo kvalitetnega popisa del pa je standardizacija strukture in vsebine popisov del. Predstavljene so aktivnosti, ki so v zadnjih desetletjih delovale v smeri standardizacije popisov del ali kalkulacije in obračuna. Napisane so glavne napake pri izdelavi predračunov in popisov del in predlagani ukrepi za izboljšanje predračunov in popisov del.

Celotni dokument si preberite tukaj.

Komentarji so onemogočeni.