Prvi makedonski kongres o cestah

7. – 8. novembra 2019 se je v Skopju odvijal prvi makedonski kongres o cestah, kjer je podjetje AXIS aktivno sodelovalo pri predstavitvi uspešno realiziranega projekta vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje državnih cest in s prispevkom kot opozorilom za nujno digitalizacijo gradbenih procesov.

Republika Severna Makedonija se nahaja v večjem naložbenem ciklu cestne infrastrukture v višini 1 milijarde EUR in bo zajemal gradnjo dveh avtocest, več hitrih cest in več regionalnih cest. Načrtovanje gradnje, izvedba ter upravljanje in vzdrževanje obstoječega cestnega omrežja bo za R S Makedonijo predstavljala investicijsko in inženirsko zelo zahteven proces.

Podjetje AXIS je v Republiki Severni Makedoniji, v sodelovanju s konzorcijem dveh slovenskih in finskega podjetja, pridobilo projekt na mednarodnem natečaju in že uspešno zaključilo vsebinski sklop »Procurement of the RAMS Software, Road Measurements and Consultancy Services«, ki ga še nadaljujemo z vzdrževanjem sistema in svetovanjem naročniku pri upravljanju državnih cest v R S Makedoniji. Podrobnosti o projektu si lahko preberete v članku: »Implementation of Road Asset Management System for the Public Enterprise for State Roads in North Macedonia«, ki bo objavljen v znanstveno – strokovni reviji “Roads” ob zaključku kongresa.

Prvi tovrstni kongres v R Severni Makedoniji je združil domače in tuje strokovnjake, ki so razpravljali o načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju cestne infrastrukture, pripadajočih objektih, varnosti v cestnem prometu, prometni politiki ter financiranju, varovanju okolja in trajnostnem razvoju. V Axisu smo v tematskem sklopu o digitalizaciji gradbeništva sodelovali s prispevkoma »Digitization of Investment Processes in Public Infrastructure« ter primeri dobre prakse iz Slovenije »Standardization of BoQs in Slovenia«.

Gradbeništvo v regiji JV Evrope, kot tudi v Sloveniji, prepoznava zahteve in izzive gradbeništva in cestne infrastrukture ter odgovornosti,s katerimi se soočajo sedanje in bodoče generacije gradbenih inženirjev in IT strokovnjakov. Načrtovanje in gradnja na podlagi najnovejših znanstvenih in tehničnih spoznanj, uporaba sodobnih materialov in tehnologij, ter nujen in ustrezen nadzor.

Mag. Bojan Strah, direktor in družbenik: “V AXISU že skoraj 2 desetletji ustvarjamo napredna programska orodja in visoko-kakovostne storitve za gradbeništvo. Ker sooblikujemo in vzpostavljamo standarde, gradimo edinstveno digitalno bazo podatkov, poenostavljamo procese, vzpostavljamo sodelovanje, preglednost in učinkoviti nadzor v Sloveniji, smo izjemno veseli in ponosni, da naša znanja in strokovnost prepoznavajo tudi v regiji. Tako širimo naše poslanstvo in zavezo trajnostnem načrtovanju, kakovostni gradnji in celovitem upravljanju infrastrukturnih projektov.”

Vse prispevke, ki bodo objavljeni ob zaključku prvega makedonskega cestnega kongresa v znanstveno – strokovni reviji “Roads”, si lahko že danes preberete na spodnjih povezavah.

  1. Implementation of Road Asset Management System for the Public Enterprise for State Roads in North Macedonia
  2. Digitization of Investment Processes in Public Infrastructure
  3. Standardization of BoQs in Slovenia

Komentarji so onemogočeni.