Analiza obstoječega stanja

 • Ali že uporabljamo katero izmed rešitev za kalkuliranje?
 • Obstoječe stanje baz podatkov (viri, normativi):
  • obstaja (da, ne),
  • če obstaja, ali so podatki za vas priemerni in želite, da se prenesejo v novo rešitev?
 • Koliko zaposlenih se ukvarja s pripravo ponudb?
 • Kateri poslovni sistem uporabljate?
 • Imate urejene matične podatke (skupne šifrante v podjetju)?

Opredelitev obsega projekta

 • Obseg ponudbe (moduli, integracije).
 • Število licenc – opredelitev velikost projektnega okolja, tip in število licenc.
 • Terminski plan uvajanja:
  • prenos podatkov,
  • šolanje,
  • pilotski projekti,
  • integracije.

Podpis pogodbe

Prenos obstoječih podatkov

 • analiza stanja
 • čiščenje in urejanje podatkov
 • prenos podatkov v XPERT okolje

Šolanje

 • prenos popisov,
 • kalkulacija,
 • podizvajaci,
 • operatovno spremljanje projekta,
 • analitika / uspešnost projektov.

Pilotski projekti

Integracije

 • Integracja na Project server.
 • Integracija matičnih podatkov:
  • poslovni partnerji,
  • računovodki konti,
  • artikli
  • …,
 • Integracija dejanskih stroškov.
 • Prenos podatkov za BI.

Produkcija